ENG

LIT festival - Vesinikukonverents 2023

See leht on informatiivne ja nähtav ainult neile, kellel on link. Eesmärgiks on anda meeskonnale, esinejatele ja koostööpartneritele hea ülevaade eelseisvast üritusest.

Projekti lühikirjeldus

Hydrogen Conference toob tuleviku tänasesse päeva. Vesinik meie igapäeva elus ei ole enam kauge tulevik ega ainult ulmefilmide materjal! Meretrantsport, mis juhuslike nafta lekete asemel paiskab jääkproduktina puhast veeauru? Või lennukid, mis ei põleta massides reaktiivkütust, vaid kasutavad lendamiseks vesinikku, mis on toodetud päikese ja tuuleparkidest saadud energiast? Kas me võiksime roheliselt toodetud elektrit salvestada vesinikuna ning vajalikul hetkel sellest jälle elektrit toota? – Miks mitte! Maailma eri paigus ja isegi euroopas on mitmeid taolisi lahendusi juba tehtud. Hea uudisena võime öelda, et ka Eesti on vesiniku poole teel! 

Selline keskkonna-sõbralik energiamajandus tekitab põnevust ning sellest on võimalik osa saada vesinikukonverentsil 28. Aprillil Tallinna Tehnikaülikooli aulas! Nendest ja paljustki teistest vesinikku ja keskkonda puudutavatest teemadest räägivad esinejad nii Eestist kui välismaalt. Lavale on oodata kogemustega ettevõtted kui ka idufirmad, valdkonda süvitsi tundma õppinud eksperdid kui ka riigijuhid, kes aitavad luua selleks sobilikku poliitilist raamistikku ja toetusmeetmeid. Konverentsi eesmärgiks on soodustada Eestis vesinikul põhinevate lahenduste implementeerimist ning suurendada vesiniku väärtusahelaga seotud osapoolte teadlikkust valdkonna potensiaalidest ning investeerimise võimalustest. Üritus on mõeldud kõigile huvilistele, tudengitele ja ülikooli töötajatele, aga eelkõige valdkonnas tegutsenud ekspertidele, ettevõtjatele kui ka ettevõtetele. Ootame konverentsist osa võtma ligi 300 külastajat koha peal ja lisaks veebi teel jälgijad. 

Esinejate teemad

Saksamaal on reaalselt toimiv raudtee liin, kus sõidavad ainult vesiniku rongid. Ülemaailma kui ka euroopas on ettevõtted, kes arendavad vesiniku lennukeid – neist mitmetega on tehtud ka juba proovisõite. Meil endil on Eestis vesinikul töötavad droonid. Maailma eripaigus kasutatakse vesinikku elektri salvestamiseks ning hiljem elektri tootmiseks. Toome neid ja paljusi teisi lahendusi arendavad ettevõtted ja eksperdid konverentsile esinema! On aeg vesiniku kasutamise võimalikkusest ja analüüsidest rääkimine lõpetada ning asuda nende lahenduste rakendamise juurde! 

Info täieneb ja esinejad avalikustatakse jooksvalt.

Vesinikul baseeruv trantsport

– Rongid
– Lennukid
– Laevad 

Eesti vesiniku strateegia - vesinikuorg

Erinevate piirkondade asjatundjad annavad ülevaate nende piirkonna edusammudest ja visioonist. Vesinikuoru kohta leiab rohkem SIIN.

– RoheTartu
– RoheTallinn
– RohePärnu
– RoheSaaremaa

Vesiniku keskne elektrivõrk

Toome näiteid maailmast, kus vesinikku kasutatakse elektrisüsteemis energiasalvestajana. 

Vesiniku ettevõtted, idufirmad ja algatused

Meil endal siin Eestis tegutsevad ettevõtted, kelle süsteem baseerub vesinikul. Miks mitte tuua ka innovaatilisi näiteid mujalt maailmast. Siia võiks kuuluda ka Hollandi ülikooli tudengite vesiniku lennuk. 

Strateegiat ellu viia aitavad eksperdid Hollandist ja Eesti riigijuhid

Kuulame ning kogume kogemusi selliseid lahendusi juba ellu viia aidanud ekspertidelt. Kõrvale sobiks hästi meie poliitikute ja riigijuhtide vaade asjasse. 

Noorpoliitikute paneel

Teeme noorte arvamuse nende teemadega soeses kuuldavaks.