ENG

Sisukord

Mis projekte me teeme?

TiVo liikmed teevad projekte ja osalevad projekides, mis toetavad vesinikutehnoloogiate arengut, nende kasutusele võtmist ja valdkonna järelkasvu. See hõlmab konverentse, töötubasid, väljasõite ja võistlused.

Kes on meie projektides kaasatud?

Projektidesse on kaasatud vesinikutehnoloogiat toetavad ettevõtted, aga ka teised ettevõtted, kes toetavad rohepööret. Kaasame haridusasutusi, rohetehnoloogiate eksperte ja teisi valdkonnas tegutsevaid ühinguid.

Projektid

TiVo projektide eesmärk on populariseerida vesinikutehnoloogiaid ja vesinikuteadust noorte seas. Fookus on kasvatada huvi ning püüelda puhtamate tehnoloogiate poole.

Vesinikuga rohelisema tuleviku poole!

Tulevased projektid

2023

Märts

Aprill

Tulevased projektid

2023

Aprill

Märts

Möödunud projektid

2023

Aprill

Märts

2022

November

September

Mai

2020

November

Möödunud projektid

2023

Aprill

Märts

2022

November

September

Mai

2020

November